Harmonizace a působení tibetskými mísami

photo

Tibetské mísy jsou nádherným uměleckým dílem, které má hlavně blahodárné léčivé účinky. V Tibetu, Nepálu a dalších zemích se používají k očistě prostor, meditaci a léčení.

  • Je důležité, aby mísa byla podle tradice ručně tepaná, vyrobena ze sedmi kovů, přesné poměry jednotlivých kovů v mísách se různí
  • Každý kov představuje astrologické působení jedné planety. Zlato symbolizuje Slunce, stříbro Měsíc, rtuť Merkur, měď Venuši, železo Mars, cín Jupiter a olovo Saturn
  • Každý kov vydává určitý zvuk, včetně harmonických tónů, je bohatý i na alikvotní tóny. Každá mísa je tedy jedinečná nejen svým tvarem, velikostí, zdobením, ale i svým zvukem
  • Mísy, se kterými pracuji jsem si přivezla zejména z Nepálu, kde jsem si je vybrala v místní dílničce u mistra z Tibetu
  • Podle tibetského rčení se říká, že kdo pozná tajemství zvuku, pozná tajemství vesmíru. Je pravda, že já i mí klienti občas vnímáme při jejich rozeznění jako bychom se přenesli do „jiných“ sfér a spojili se zapomenutou částí sebe samého
  • Vlastní léčení tibetskými mísami provádím hrou na tibetské mísy, přikládám je na tělo, nebo nechám působit v jeho okolí. Terapii provádím klientům v relaxační poloze vleže. Zároveň působím celkově na harmonizaci těla klienta rukami, kyvadlem, přikládám i orgonity
  • Rozeznělá tibetská mísa se přikládá nad nemocná místa klienta nebo těsně nad povrch těla. V místech, kde došlo k narušení energetického toku nebo energie vibrace tibetské mísy pomáhá tyto vzniklé bloky uvolnit a obnovit energetickou rovnováhu člověka
  • Pro dosažení co nejlepšího harmonizace těla i mysli jsou podle konkrétních potíží a potřeb klienta vybírány k léčebnému působení tibetské mísy různých velikostí, s různou výškou tónů
  • Ve zdravém těle proudí energie plynule. V energeticky narušeném místě, kde je tok energie oslaben, nebo naopak nakumulován, se její tok zastaví a vzniká zde blok, který může vyústit ve zdravotní problém. Vibrace mísy pomáhají energii navrátit do původních zdravých frekvencí a umožní jí opět plynule téct. Léčení a uvolnění funguje jak na fyzické, tak i duševní úrovni těla

© copyright nada-metamorfa.cz
2012
webdesign: www.kn-webdesign.cz